Kerk voor de wijk

Kerk voor de wijk

Een kerk voor de wijk, als dorpskerk voor het dorp. Zo werden in de periode 1945 – 1965  circa vijftienhonderd kerken gebouwd in Nederland. Veel van deze kerkgebouwen dienen nog altijd als kerk.

Als een gevolg van krimpende en vergrijzende kerkelijke gemeenten komt de toekomst van kerkgebouwen onder druk te staan. Vooral wederopbouwkerken worden met sluiting bedreigd omdat er weinig publieke waardering is voor deze bouwstijl en deze gebouwen makkelijk te verkopen zijn. Met de leegstand van een wederopbouwkerk verliest de wijk een fysiek ontmoetingspunt en stedenbouwkundig wordt een ankerpunt van de wijk aangetast.

Dit onderzoek laat zien hoe de rol van een kerkgebouw in de wijk versterkt en vernieuwd kan worden door de toevoeging van nieuwe functies gericht op wijkbewoners. In deze doorbestemming blijft de kerk een kerk. Gekozen is voor een casus waar voor deze doorbestemming een reformatie van de bestaande bebouwing nodig is.

Samenvatting van het afstudeerverslag:
Kerk voor de wijk